Δρ. Αἴας-Θεόδωρος Παπασταύρου
Ear᾿ΩτοNose῾ΡινοThroatΛαρυγγολογία
Χειρουργικὴ Κεφαλῆς & Τραχήλου

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙA:  ΙΑΣΩ GENERAL, Μεσογείων 264, Χολαργός   &    MEDITERRANEO, Ἠλείας 8-12, Γλυφάδα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΝ  ΜΕΛΕΤΗΣ  ΥΠΝΟΥΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕ ΤΟ BMI ΣΑΣ

Κάνοντας χρῆσι τοῦ παρακάτω πίνακος, μποροῦμε νὰ ὑπολογίσουμε εὔκολα τὸν Δείκτη Σωματικῆς Μάζης μας (ΒΜΙ=Body Mass Index), ἀρκεῖ νὰ γνωρίζουμε τὸ βάρος μας σὲ κιλά καὶ τὸ ὖψος μας σὲ ἑκατοστά τοῦ μέτρου.

Ἡ τιμὴ τοῦ ΒΜΙ βρίσκεται στὴ διασταύρωσι τῆς στήλης τοῦ βάρους μας, μὲ τὴ σειρὰ τοῦ ὕψους μας.

Ἡ ἀκρίβεια ποὺ παρέχεται ἀπὸ τὶς διαβαθμίσεις ἀνὰ 5 κιλὰ βαρους καὶ ἀνὰ 5 ἑκατοστὰ ὕψους εἶναι ἱκανοποιητική.

Οἱ διαβαθμίσεις τοῦ ΒΜΙ εἶναι τέσσερες:

Λιποβαρής (Underweight): 10-18

Φυσιολογικὸς (Normal): 19-25. Στὰ ὕψη 160 καὶ 200 ἑκ. τὸ ΒΜΙ 25 εἶναι ὑπέρβαρο.

Ὑπέρβαρος (Overweight): 26-30

Παχύσαρκος (Obese): 31-64. Στὰ ὕψη 190 ἕως 200 ἑκ. τὸ ΒΜΙ 30 εἶναι παχυσαρκία.

 
ΘΕΜΑΤΑ ΩΡΛ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ (βρίσκεσθε ἐδ)
 

Συγκοινωνίες καὶ Χῶρος Σταθμεύσεως
***
ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΣΕΛΙΣ
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΝ ΑΚΟΟΛΟΓΙΑΣ-ΝΕΥΡΟΩΤΟΛΟΓΙΑΣ
ΚΑΤΑΔΥΤΙΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ "MEDISUB"
ΦΩΝΙΑΤΡΙΚΗ

᾿Επικοινωνῆστε μαζί μας
 


210-6502000,  697-444-2112

Εργαστήριον ΛΑΒΥΡΙΝΘΟΣ MEDISUB-Ελλ. Ινστιτούτο Προληπτικής Καταδυτικής Ιατρικής ΦΩΝΙΑΤΡΙΚΗ Πρόγραμμα δράσεως Αττική 2000+
Δρ. ΑΙΑΣ-ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΠΑΠΑΣΤΑΥΡΟΥ, ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ ΩΤΩΝ-ΡΙΝΟΣ-ΛΑΡΥΓΓΟΣ

ΧΡΗΣΙ ΤΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΤΩΝ ΣΕΛΙΔΩΝ ΑΥΤΩΝ ΜΕ ΣΚΟΠΟ ΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΙ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ,
ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΙ ΤΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΤΗΣ ΠΗΓΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΓΓΡΑΦΕΩΣ
1