Δρ. Αἴας-Θεόδωρος Παπασταύρου


Ear᾿ΩτοNoseΡινοThroatΛαρυγγολογία
Χειρουργικὴ Κεφαλῆς & Τραχήλου

 

ΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΑΙ ΜΟΥ

Ἡ ἐπιλογὴ τῶν συνεργατῶν εἶναι ζήτημα κεφαλαιώδους σημασίας γιὰ τὴν ἐπιτυχία ὅλων τῶν ἐγχειρημάτων τοῦ ἀνθρώπου. Ἡ φιλοσοφία ποὺ διέπει τὴν ἐπιλογὴ τῶν συνεργατῶν μου μπορεῖ νὰ συνοψισθῇ στὰ ἑξῆς:
  • Ἐμπιστεύομαι τὴν ὑγιεία καὶ τὴ ζωὴ τῶν ἀσθενῶν μου στοὺς ἴδιους εἰδικοὺς ποὺ θὰ ἐμπιστευόμουν καὶ τὸν ἑαυτό μου.
  • Εἶμαι τόσο καλὸς γιατρός, ὅσο ὁ χειρότερος ἀπὸ τοὺς συνεργάτες μου.
Σὲ συνεργασία μὲ τοὺς ἀκολούθους ἐκλεκτοὺς συναδέλφους διεκπεραιώνεται τὸ 85% τῶν ἐργασιῶν:


Δρ. Ραπτάκης

Ὁ ᾿ΩτοΡινοΛαρυγγολόγος Δρ. Νίκος Ραπτάκης, ἐπιμελητής μου, ἕνας ἀπὸ τοὺς καλλίτερους καὶ ὀξυδερκέστερους κλινικοὺς ποὺ ἔχω γνωρίσει.


Ὁ Πνευμονολόγος Δρ. Θάνος Παναγιώτου, ὑπεύθυνος τοῦ ἐργαστηρίου ὕπνου καὶ τῶν πολυκαταγραφικῶν μελετῶν γιὰ ροχαλητὸ καὶ ὑπνικὴ ἄπνοια.

Δρ Τρικεριώτης

Ὁ Γναθοχειρουργὸς Δρ. Δημήτρης Τρικεριώτης, ὑπεύθυνος γιὰ τὴν ἀντιμετώπισι τῶν γναθοχειρουργικῶν προβλημάτων.


Δρ Γεωργακόπουλος

Ὁ Μοριακὸς Βιολόγος/Γενετιστὴς Δρ. Λευτέρης Γεωργακόπουλος, ὑπεύθυνος γιὰ τὶς ὑποστηρικτικὲς βιομοριακὲς ἐφαρμογὲς καὶ τὶς ἐρευνητικὲς δραστηριότητες γιὰ τὰ βλαστοκύτταρα.


Δρ Κωτσόπουλος

Ὁ Ἀναισθησιολόγος Δρ. Τάκης Κωτσόπουλος & Συν, ἡ ἀφοσίωσις καὶ ἡ ἐμπειρία τοῦ ὁποίου μᾶς ἐπιτρέπουν νὰ χειρουργοῦμε μὲ ἀσφάλεια.

Ἡ ρευματολόγος Ἀννὴ Παπαζώη ἐπωμίζεται τὸ βάρος τῆς γενικῆς παρακολουθήσεως καὶ ρυθμίσεως τῶν ἀσθενῶν μας μὲ αὐτοάνοσα νοσήματα.

Φωνοπαθολόγος Σωτηρία Δόντη, MSc, ὑπεύθυνη ἀποκαταστάσεως φωνῆς καὶ καταπόσεως.

 


 


 

ΘΕΜΑΤΑ ΩΡΛ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ (βρίσκεσθε εδώ)
Μέση ᾿Ωτῖτις
Δερματικοὶ ῎Ογκοι τοῦ Προσώπου
***
Συγκοινωνίες και Χώρος Σταθμεύσεως
***
ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΣΕΛΙΣ
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΝ ΑΚΟΟΛΟΓΙΑΣ-ΝΕΥΡΟΩΤΟΛΟΓΙΑΣ
ΚΑΤΑΔΥΤΙΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ "MEDISUB"
ΦΩΝΙΑΤΡΙΚΗ

᾿Επικοινωνῆστε μαζί μας
 


210-7218831,  210-6502000,  697-444-2112

Εργαστήριον ΛΑΒΥΡΙΝΘΟΣ MEDISUB-Ελλ. Ινστιτούτο Προληπτικής Καταδυτικής Ιατρικής ΦΩΝΙΑΤΡΙΚΗ Πρόγραμμα δράσεως Αττική 2000+

Δρ. ΑΙΑΣ-ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΠΑΠΑΣΤΑΥΡΟΥ, ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ ΩΤΩΝ-ΡΙΝΟΣ-ΛΑΡΥΓΓΟΣ

ΧΡΗΣΙ ΤΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΤΩΝ ΣΕΛΙΔΩΝ ΑΥΤΩΝ ΜΕ ΣΚΟΠΟ ΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΙ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ,
ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΙ ΤΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΤΗΣ ΠΗΓΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΓΓΡΑΦΕΩΣ
1