᾿Α σ κ λ η π ι ό ς


Ιέ Παιάν Ασκληπιέ!
ΠΑΙΑΝΑ ΚΛΥΤΟΜΗΤΙΝ ΑΕΙΣΑΤΕ ΚΟΥΡΟΙ
ΛΗΤΟΪΔΗΝ ΕΚΑΤΟΝ, ΙΕ Ω ΙΕ ΠΑΙΑΝ
ΟΣ ΜΕΓΑ ΧΑΡΜΑ ΒΡΟΤΟΙΣΙΝ ΕΓΕΙΝΑΤΟ
ΜΕΙΧΘΕΙΣ ΕΝ ΦΙΛΟΤΗΤΙ ΚΟΡΩΝΙΔΙ ΤΗι ΦΛΕΓΥΑΟ
ΙΗ ΠΑΙΑΝ' ΑΣΚΛΗΠΙΟΝ ΔΑΙΜΟΝΑ ΚΛΕΙΝΟΤΑΤΟΝ, ΙΕ ΠΑΙΑΝ
ΤΟΥ ΔΕ ΚΑΙ ΕΞΕΓΕΝΟΝΤΟ ΜΑΧΑΩΝ ΚΑΙ ΠΟΔΑΛΕΙΡΙΟΣ
ΗΔ' ΙΑΣΩ Τ' ΑΚΕΣΩ ΤΕ ΠΟΛΥΛΛΙΤΟΣ, Ω ΙΕ ΠΑΙΑΝ,
ΑΙΓΛΗ Τ' ΕΥΟΠΙΣ ΠΑΝΑΚΕΙΑ ΤΕ ΗΠΙΟΝΗΣ ΠΑΙΔΕΣ
ΣΥΝ ΑΓΑΚΛΥΤΩι ΕΥΑΓΕΙ ΥΓΙΕΙΑι,
ΙΗ ΠΑΙΑΝ ΑΣΚΛΗΠΙΕ, ΔΑΙΜΟΝ ΚΛΕΙΝΟΤΑΤΕ, ΙΕ ΠΑΙΑΝ.
ΧΑΙΡΕ ΜΟΙ, ΕΙΛΑΟΣ Δ' ΕΠΙΝΕΙΣΕΟ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΠΟΛΙΝ
ΕΥΡΥΧΩΡΟΝ, ΙΕ Ω ΙΕ, Ω ΙΕ ΠΑΙΑΝ
ΔΟΣ Δ' ΗΜΑΣ ΧΑΙΡΟΝΤΑΣ ΟΡΑΝ ΦΑΟΣ ΗΕΛΙΟΙΟ
ΔΟΚΙΜΟΥΣ ΣΥΝ ΑΓΑΚΛΥΤΩι ΕΥΑΓΕΙ ΥΓΙΕΙΑι.
ΙΗ ΠΑΙΑΝ ΑΣΚΛΗΠΙΕ, ΔΑΙΜΟΝ ΣΕΜΝΟΤΑΤΕ,
ΙΕ ΠΑΙΑΝ.

Τ ερ το ᾿Ασκληπιο εναι πάμπολλα. Χρειάζεται μως ν τ ξανα-νακαλύψουν ο νεοέλληνες. Ενα π τ διασημότερα βρίσκεται στ νότια πλευρ τς ᾿Ακροπόλεως τν ᾿Αθηνν, δίπλα στ Θέατρο τοῦ Διονύσου (εσοδος π τν πεζόδρομο Διονυσίου ᾿Αρεοπαγίτου). 

Φυσικά, ὅλοι γνωρίζουν τὸ ᾿Ασκληπιεῖο τῆς ᾿Επιδαύρου, στὸ ὁποῖο συντελεῖται ἐξαιρετικὸ ἀναστηλωτικὸ ἔργο (Θόλος). Τὸ μεγάλο καὶ τὸ μικρὸ θέατρο ἀνῆκαν στὸ ἱερό, καὶ προωρίζοντο γιὰ τοὺς ἀσθενεῖς (δραματοθεραπεία: πρβλ. "τὴν τῶν τοιούτων παθημάτων κάθαρσιν" ἀπὸ τὸν ἀριστοτελικὸ ὁρισμὸ τῆς τραγωδίας).

Τὸ ᾿Ασκληπιεῖον τῆς Κῶ, μὲ τὰ τρία ἐπίπεδά του, εἶναι ἕνας μεγαλοπρεπὴς καὶ ταυτοχρόνως μυητικὸς χῶρος, ἀρκεῖ νὰ ξέρῃ κανεὶς νὰ τὸν "διαβάσῃ".

Δὲν πρέπει νὰ ξεχνοῦμε καὶ τὰ μικρότερα, βεβηλωμένα ᾿Ασκληπιεῖα. ῾Υπάρχουν πολλὰ καὶ ἀξίζει νὰ τὰ ἐπισκεπτώμεθα. Π. χ. στὴν Τιτάνη τῆς ὀρεινῆς Κορινθίας, στὀ εἰδιλιακὸ Κυπαρίσσι Λακωνίας κλπ.

Θεά ῾Υγιεία

Κεντρικὴ Σελίς