Δρ. Αίας-Θεόδωρος ΠαπασταύρουEarΩτοNoseΡινοThroatΛαρυγγολογία
Χειρουργική Κεφαλής & Τραχήλου

ΑΥΤΟΛΟΓΗ ΜΕΤΑΜΟΣΧΕΥΣΙ
ΟΣΦΡΥΤΙΚΩΝ ΒΛΑΣΤΟΚΥΤΤΑΡΩΝ


 

Η ΕΛΠΙΔΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΙ ΤΩΝ ΚΑΚΩΣΕΩΝ ΤΗΣ ΣΠΟΝΔΥΛΙΚΗΣ ΣΤΗΛΗΣ

Η ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΜΕΘΟΔΟΥ
ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

1999

Χρησιμοποιήθηκαν ανθρώπινα εμβρυϊκά βλαστοκύτταρα σε ποντίκια με κάκωσι της Σπονδυλικής Στήλης. Παρατηρήθηκε κάποια λειτουργική βελτίωσι. 
McDonald JW et al., “Transplanted embryonic stem cells survive, differentiate and promote recovery in injured rat spinal cord,” Nature Medicine 12, 1410-1412, December 1999.

2002

Βρέθηκε ότι βλαστοκύτταρα από τον μυελό των οστών ενηλίκων ατόμων προάγουν την ίασι κακώσεων του Νωτιαίου Μυελού και ότι προκαλούν σημαντική λειτουργική βελτίωσι. Η μελέτη συμπεραίνει ότι τα βλαστοκύτταρα του μυελού των οστών είνε μια εύκολα προσπελάσιμη και επεκτάσιμη πηγή κυττάρων προς μεταμόσχευσιν, που κάνει το μέλλον της αποκαταστάσεως κακώσεων της Σπονδυλικής Στήλης ευοίωνο.
Hofstetter CP et al., “Marrow stromal cells form guiding strands in the injured spinal cord and promote recovery,” Proc Natl Acad Sci USA 99, 2199-2204, February 19, 2002.

2003

Βλαστοκύτταρα από ανθρώπινο ομφάλιο λώρο χρησιμοποιήθηκαν για θεραπεία κακώσεων Νωτιαίου Μυελού σε ποντίκια. Βρέθηκε ότι τα βλαστοκύτταρα μετανάστευσαν στη βλαβείσα περιοχή, και τα ποντίκια παρουσίασαν σημαντική λειτουργική βελτίωσι, ακόμη και αν η θεραπεία έγινε αρκετές ημέρες μετά την κάκωσι.
Saporta S et al., “Human umbilical cord blood stem cells infusion in spinal cord injury: Engraftment and beneficial influence on behavior,” J Hematotherapy Stem Cell Research 12, 271-278, 2003.

2004

Ιάπωνες ερευνηταί μελέτησαν την επίδρασι βλαστοκυττάρων από οστικό μυελό ενηλίκων στην αποκατάστασι κακώσεων Νωτιαίου Μυελού. Η μελέτη έδειξε ότι τα βλαστοκύτταρα αυτά προάγουν την ιστική, αλλά και τη λειτουργική αποκατάστασι σε ποντίκια.
Ohta M et al., “Bone marrow stromal cells infused into the cerebrospinal fluid promote functional recovery of the injured rat spinal cord with reduced cavity formation,” Experimental Neurology 187, 266-278, 2004.
 

2004

Ερευνηταί από το Ohio μεταμόσχευσαν οστεομυελικά βλαστοκύτταρα ενηλίκων  σε ποντίκια με θλαστικές κακώσεις Νωτιαίου Μυελού και βρήκαν ότι τα βλαστοκύτταρα αυτά δημιούργησαν προστατευτικό περιβάλλον για τον Νωτιαίο Μυελό και βοήθησαν στην αναγέννησι του νευρικού ιστού.
Ankeny DP et al., “Bone marrow transplants provide tissue protection and directional guidance for axons after contusive spinal cord injury in rats,” Experimental Neurology 190, 17-31, 2004.

2004

Ιάπωνες επιστήμονες βρήκαν ότι η τοποθέτησι οστεομυελικών ενηλίκων βλαστοκυττάρων σε ποντίκια με κάκωσι Νωτιαίου Μυελού βοήθησε στην αποκατάστασι και βελτίωσε την κινητικότητα.
Ohta M et al., Bone marrow stromal cells infused into the cerebrospinal fluid promote functional recovery of the injured rat spinal cord with reduced cavity formation, Experimental Neurology 187, 266-278, 2004.

2005

Χρησιμοποιήθηκαν ανθρώπινα εμβρυϊκά βλαστοκύτταρα σε ποντίκια με κάκωσι της Σπονδυλικής Στήλης με στόχο την επαναμυελίνωσι γυμνών νευραξόνων με καλά αποτελέσματα στο επίπεδο των ιστικών βλαβών. Δυστυχώς, δεν έγινε λειτουργική αξιολόγησι στη μελέτη αυτή. 
Nistor GI et al., “Human embryonic stem cells differentiate into oligodendrocytes in high purity and myelinate after spinal cord transplantation,” Glia 49, 385-396, February 2005.

2005

Με τη μεταμόσχευσι εμβρυϊκών βλαστοκυττάρων στο Νωτιαίο Μυελό ποντικών δεν παρατηρήθηκε βελτίωσι, ενώ σε μερικά ζώα ανεπτύχθησαν όγκοι.
Howard MJ et al., Transplantation of apoptosis-resistant embryonic stem cells into the injured rat spinal cord, Somatosensory and Motor Research 22, 37-44, March/June 2005.

2005

Ανθρώπινα εμβρυϊκά βλαστοκύτταρα χρησιμοποιήθηκαν σε πρόσφατες κακώσεις Νωτιαίου Μυελού ποντικών. Τα βλαστοκύτταρα μετετράπησαν σε νευρικά κύτταρα και υπήρξε μέτρια λειτουργική βελτίωσι. Η μελέτη δεν διήρκεσε αρκετά για να φανή η τυχόν ανάπτυξι όγκων.
Keirstead H et al., “Human embryonic stem cell derived oligodendrocyte progenitor cell transplants remyelinate and restore locomotion after spinal cord injury,” J Neuroscience 25, 4694-4705, May 11, 2005.

2005

Επεκτείνοντας παλαιότερο πείραμα, Σουηδοί και Αμερικανοί ερευνηταί τοποθέτησαν βλαστοκύτταρα νευρικής προελεύσεως σε ποντίκια με κακώσεις Νωτιαίου Μυελού. Παρατηρήθηκε μείωσι του πόνου και λεβτιωμένη κινητικότης και αισθητικότης.
Hofstetter CP et al., “Allodynia limits the usefulness of intraspinal neural stem cell grafts; directed differentitation improves outcome,” Nature Neuroscience 8, 346-353, March 2005.

2005

Παρατηρήθηκαν μέτρια αποτελέσματα στη θεραπεία ποντικών με κάκωσι ΝΜ, με χρήσι βλαστοκυττάρων ομφαλίου λώρου.
Kuh S-U et al., Functional recovery after human umbilical cord blood cells transplantation with brain-derived neurotrophic factor into the spinal cord injured rat, Acta Neurochir (Wien) 147, 985-992, 2005.

2006

Ερευνηταί του Johns Hopkins μετέτρεψαν εμβρυϊκά βλαστοκύτταρα σε νευρώνες και προκάλεσαν λειτουργική βελτίωσι σε ποντίκια με κάκωσι ΝΜ. Παρετήρησαν όμως ότι για την επίτευξι καλού αποτελέσματος χρειαζόταν και η παρουσία ενηλίκων βλαστοκυττάρων, τα οποία παρείχαν τον κατάλληλο αυξητικό παράγοντα.
Deshpande DM et al., Recovery from paralysis in adult rats using embryonic stem cells, Annals of Neurology 60, 32-44, 2006.

2006

Στο Louisville ΗΠΑ μετέτρεψαν ρινικά βλαστοκύτταρα σε εξειδικευμένα νευρογλοιακά κύτταρα, που μπορούσαν να μονώσουν νευρώνες και να προκαλέσουν επισκευή της βλάβης ΝΜ σε ποντίκια.
Zhang X, et al., Role of transcription factors in motoneuron differentiation of adult human olfactory neuroepithelial-derived progenitors, Stem Cells 24, 434-442, March 2006; Laura Ungar, “Stem-cell research at U of L ‘major step’”, Louisville Courier-Journal, March 8, 2006.

2006

Η μεταμόσχευσι ενηλίκων βλαστοκυττάρων νευρικής προελέυσεως σε αρουραίους μέχρι 8 εβδομάδες μετά την κάκωσι στο ΝΜ, κατέληγε σε σημαντική λειτουργική βελτίωσι.
Karimi-Abdolrazaee S et al., Delayed transplantation of adult neural precursor cells promotes remyelination and functional neurological recovery after spinal cord injury, J Neuroscience 26, 3377-3389, 29 March 2006. 
Βλέπε επίσης : “Stem Cell Treatment Succeeds In Spinal Cord-injured Rats”, March 30, 2006, http://www.medicalnewstoday.com/medicalnews.php?newsid=40538Stem.

2006

Ο Carlos Lima ανεκοίνωσε για πρώτη φορά 7 περιπτώσεις μεταμοσχεύσεως οσφρυτικών βλαστοκυττάρων σε ανθρώπους με κάκωσι ΝΜ, που χειρουργήθηκαν μεταξύ 7/2001 και 2/2003, κατόπιν εγκρίσεως της Επιτροπής Βιοηθικής του Νοσοκομείου Egaz Moniz της Πορτογαλλίας. Οι 6 ασθενείς ανέκτησαν κάποιου βαθμού κινητικότητα και αισθητικότητα. Σε 2 περιπτώσεις υπήρξε και βελτίωσις του ελέγχου της ουροδόχου κύστεως.
Lima C et al., Olfactory mucosa autografts in human spinal cord injury: A pilot clinical study, Journal of Spinal Cord Medicine 29, 191-203, June 2006.

ΜΕΤΑΜΟΣΧΕΥΣΙ ΒΛΑΣΤΟΚΥΤΤΑΡΩΝ (βρίσκεσθε εδώ)
 
Συγκοινωνίες και Χώρος Σταθμεύσεως
***
ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΣΕΛΙΣ
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΝ ΑΚΟΟΛΟΓΙΑΣ-ΝΕΥΡΟΩΤΟΛΟΓΙΑΣ
ΚΑΤΑΔΥΤΙΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ "MEDISUB"
ΦΩΝΙΑΤΡΙΚΗ
Θέματα ΩΡΛ Πρακτικής

 

Δρ. ΑΙΑΣ-ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΠΑΠΑΣΤΑΥΡΟΥ, ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ ΩΤΩΝ-ΡΙΝΟΣ-ΛΑΡΥΓΓΟΣ

ΧΡΗΣΙ ΤΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΤΩΝ ΣΕΛΙΔΩΝ ΑΥΤΩΝ ΜΕ ΣΚΟΠΟ ΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΙ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ,
ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΙ ΤΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΤΗΣ ΠΗΓΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΓΓΡΑΦΕΩΣ