Κεντρική Σελίς
 
 

Εικονικό Ακοολογικό Εργαστήριο
 
 

ΑΚΟΥΣΤΙΚΑ ΣΤΑ ΠΑΙΔΙΑ


Δρ. Αἴας-Θεόδωρος Παπασταύρου


Ear᾿ΩτοNoseΡινοThroatΛαρυγγολογία

ΑΚΟΟΛΟΓΙΑ, ΝΕΥΡΟ-ΩΤΟΛΟΓΙΑ & ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΦΩΝΗΣ

Τηλέφωνa: 210-6502000, 697-444-2112

 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 
ΑΚΟΥΣΤΙΚΟΥ ΒΑΡΗΚΟ'Ι'ΑΣ

Συνήθεις ερωτήσεις και οι απαντήσεις τους

Δεν ακούω καλά. Τί πρέπει να κάνω;

Επειδή μερικά προβληματα ακοής μπορούν να διορθωθούν ιατρικώς, επισκεφθήτε πρώτα έναν ωτορινολαρυγγολόγο. Αν πονάη ή τρέχη το αυτί σας, αν έχετε πολλή κυψελίδα (κερί), απότομη ή ταχέως εξελισσομένη βαρηκοϊα ή βουητό ή ίλιγγο, είνε ιδιαιτέρως επιτακτική ανάγκη να επισκεφθήτε ωτορινολαρυγγολόγο. Ο ιατρός, εκτός των άλλων θα μετρήση την ακοή και θα σας βοηθήση να προσδιορίσετε τις ανάγκες σας. Η εκτίμησις της απωλείας ακοής και των αναγκών σας από τους πωλητάς ακουστικών, συχνότατα, δεν είνε αξιόπιστη. Τα αποτελέσματα της ακοομετρίας, και της τυμπανομετρίας θα δείξουν τον βαθμό της βαρηκοϊας, τον τύπο της (αν δηλαδή είνε αγωγιμότητος ή νευρο-αισθητήριος). Αλλες, πιο εξειδικευμένες εξετάσεις εινε δυνατόν να αποκαλύψουν την ακριβή εντόπισι της βλάβης και τί ακριβώς πρέπει να περιμένετε από την εφαρμογή ακουστικών βαρηκοϊας. Η επιδεξιότης σας για την καθημερινή τοποθέτησι του ακουστικού και τις ρυθμίσεις θα ληφθή σοβαρώς υπ' όψιν για την επιλογή του τύπου.

Από πού θα προμηθευθώ ακουστικά;

Στη χώρα μας τα ακουστικά πωλούνται από ειδικά καταστήματα. Αφού ο ιατρός προσδιορίση τις προδιαγραφές του ακουστικού που σας χρειάζεται, θα απευθυνθήτε σε ένα από τα ειδικά καταστήματα. Η επιλογή του καταστήματος έχει και αυτή μεγάλη σημασία, διότι εκεί θα γίνη, εκτός της αγοράς του ακουστικού, η προσαρμογή του στο αυτί σας και η περαιτέρω συντήρησί του. Η προσαρμογή περιλαμβάνει: 
 • τις ρυθμίσεις του ακουστικού και 
 • την κατασκευή του βύσματος ακριβώς στα δικά σας μέτρα.
Τα ακουστικά, ως ηλεκτρονικά μηχανήματα υψηλής τεχνολογίας, είνε όλα καλής ποιότητος, αναλόγως προς την τιμή τους (γενικώς). Η απόδοσις του ακουστικού εξαρτάται κυρίως από την προσαρμογή του στον συγγεκριμένο βαρήκοο και στις ανάγκες του. Η προμήθεια ακουστικών εξ αποστάσεως είνε προφανώς άστοχη ενέργεια.
ΟΡΟΛΟΓΙΑ

ΒΑΡΗΚΟ'Ι'Α ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΟΣ
λέγεται εκείνη στην οποία το πρόβλημα εντοπίζεται στον έξω ακουστικό πόρο, την τυμπανική μεμβράνη ή/και στα 3 οστάρια του μέσου ωτός.

ΣΥΝΗΘΗ ΑΙΤΙΑ
είνε τα βύσματα κυψέλης, το υγρό στο μέσο ους, η χρονία πυώδης μέση ωτίτις κλπ. 

ΘΕΡΑΠΕΙΕΣ,
φαρμακευτικές και χειρουργικές, υπάρχουν γιά τις περισσότερες από τις βαρηκοϊες αγωγιμότητος.

ΒΑΡΗΚΟ'Ι'Α ΑΝΤΙΛΗΨΕΩΣ
λέγεται εκείνη η οποία προέρχεται από βλάβη στο έσω ούς (κοχλίας) ή στο ακουστικό νεύρο. Λέγεται και νευρο-αισθητήριος βαρηκοϊα.

ΣΥΝΗΘΗ ΑΙΤΙΑ
είνε η πάροδος της ηλικίας (πρεσβυακουσία), η έκθεσι σε θόρυβο, η φαρμακευτική τοξικότης, η κληρονομικότης, κλπ.

Εκτός της βαρηκοϊας, συχνά συνυπάρχει και υπερευαισθησία στους θορύβους.

ΘΕΡΑΠΕΙΕΣ,
φαρμακευτικές ή χειρουργικές, δεν αποδίδουν σε πολλές νευρο-αισθητήριες βαρηκοϊες. Οι βιομοριακές θεραπείες έχουν σε αρκετές περιπτώσεις καλό αποτέλεσμα. Στις σταθεροποιημένες βαρηκοϊες η εφαρμογή ακουστικού είνε η καλλίτερη λύσι για την επανάκτησι της ακουστικής οξύτητος.

Δοκίμασα το ακουστικό ενός φίλου, αλλά δεν άκουγα καλά. Γιατί;

Οι προδιαγραφές των ακουστικών επιλέγονται από τους ιατρούς αναλόγως των ειδικών αναγκών του κάθε βαρηκόου, και προφανώς δεν ταιριάζουν σε άλλους. Ακόμη όμως και αν ταίριαζαν, η προσαρμογή του ακουστικού στο αυτί είνε διαφορετική.

Παρ' ότι δεν ακούω τίποτε, δεν βάζω ακουστικά διότι σφυρίζουν και είνε ενοχλητικά.

Τα ακουστικά που σφυρίζουν είτε έχουν βλάβη (σπανίως) είτε δεν έχουν καλή εφαρμογή. Αν τα ακουστικά μελετηθούν από τον ιατρό σωστά και εφαρμοσθούν από το κατάστημα πωλήσεως σωστά, τότε δεν υπάρχει λόγος ούτε να σφυρίζουν ούτε να έχουν άλλα προβλήματα.

Είνε ακριβά τα ακουστικά;

Οι τιμές των ακουστικών ποικίλουν ανάλογα με τα ηλεκτρονικά τους χαρακτηριστικά, το στύλ τους και τις συνθήκες της τοπικής αγοράς. Τα ασφαλιστικά ταμεία γενικώς χορηγούν οποιονδήποτε τύπο, ασχέτως τιμής, όταν υπάρχη η κατάλληλη ιατρική "συνταγή", με οικονομική συμμετοχή του ησφαλισμένου. Η τιμή του ακουστικού δεν πρέπει να είναι το μόνο κριτήριο αγοράς, διότι ένα ακριβότερο ακουστικό μπορεί να είναι καταλληλότερο από ένα άλλο, πιο αξιόπιστο και να έχη μικρότερα έξοδα συντηρήσεως.

Εχω βαρηκοϊα και στα δύο αυτιά. Χρειάζομαι δύο ακουστικά;

Είναι σαφές ότι η ποιότης της ακοής με δύο ακουστικά είνε καλλίτερη, ιδίως σε θορυβώδες περιβάλλον και σε ομαδικές συζητήσεις, διότι προσφέρει καλλίτερη διακριτική ικανότητα, καθώς και αντίληψι της κατευθύνσεως του ήχου. 

Εκτός από τη βαρηκοϊα, πάσχω και από βουϊτά. Τί γίνεται στην περίπτωσι αυτή;

Μπορεί να αρκέση το ακουστικό ή να συνδυασθή με εκκωφαντή, συνήθως όμως η βελτίωσι της ακοής βελτιώνει πολύ και το βουϊτό.

Πώς θα προσαρμοσθώ στη χρήσι των ακουστικών μου;

 • Αρχίστε φορώντας τα λίγα λεπτά το πρωί και το βράδυ. Αυξάνετε το χρόνο προοδευτικά.
 • Αρχίστε φορώντας τα σε ήσυχο περιβάλλον, χωρίς μεγάλες εναλλαγές εντάσεως ήχου, και σε συζητήσεις με λιγότερα άτομα..
 • Προσέχετε πολύ σε θορυβώδες περιβάλλον και ιδίως εκεί όπου η στάθμη θορύβου διακυμαίνεται απότομα. Για τέτοιες περιπτώσεις χρειάζονται μηχανισμοί PC ή AGC. 
 • Παρατηρήστε σε ποιές συνθήκες σας βοηθούν και σε ποιές όχι.
 • Συζητήστε τα προβλήματα προσαρμογής σας με τον ιατρό σας.
 • Τα μικρά παιδιά πώς προσαρμόζονται στη χρήσι ακουστικών;

  Για να το μάθετε ...πατήστε πάνω στη διπλανή εικόνα....

  Μήπως είνε καλλίτερα να βάλω κοχλιακό εμφύτευμα;

  Τα κοχλιακά εμφυτεύματα σχεδιάσθηκαν για περιπτώσεις ολικής και οριστικής απωλείας της κοχλιακής λειτουργίας. Η λειτουργία τους συνίσταται στο να παρακάμπτουν τελείως τον χαλασμένο κοχλία. Με τα εξελιγμένα ηλεκτρονικά τους κυκλώματα μετατρέπουν την ηχητική ενέργεια που μπαίνει στο μικρόφωνό τους σε ηλεκτρικούς παλμούς, με τους οποίους διεγείρουν απ' ευθείας το ακουστικό νεύρο. Η κωδικοποίησι του ηχητικού σήματος που επιτυγχάνεται είνε πράγματι ένα τεχνολογικό θαύμα, δεν πλησιάζει όμως καθόλου αυτό που εννοούμε όταν λέμε "φυσιολογική ακοή". Είνε προφανές ότι όποιος έχει αξιοποιήσιμη ακοή με συμβατικό ακουστικό, δεν είνε κατάλληλος για χρήσι εμφυτεύματος. Ο ιδανικός υποψήφιος είνε ενήλιξ με φυσιολογική ομιλία, ο οποίος έχασε ολοσχερώς, οριστικώς και αμφοτεροπλεύρως την ακοή του σχετικώς προσφάτως.

  Συγκοινωνίες καὶ Χῶρος Σταθμεύσεως
  ***
  ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΣΕΛΙΣ
  ΚΑΤΑΔΥΤΙΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ "MEDISUB"
  ΦΩΝΙΑΤΡΙΚΗ

  ᾿Επικοινωνῆστε μαζί μας
   


  210-6502000,  697-444-2112

  Εργαστήριον ΛΑΒΥΡΙΝΘΟΣ MEDISUB-Ελλ. Ινστιτούτο Προληπτικής Καταδυτικής Ιατρικής ΦΩΝΙΑΤΡΙΚΗ Πρόγραμμα δράσεως Αττική 2000+
  Δρ. ΑΙΑΣ-ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΠΑΠΑΣΤΑΥΡΟΥ, ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ ΩΤΩΝ-ΡΙΝΟΣ-ΛΑΡΥΓΓΟΣ

  ΧΡΗΣΙ ΤΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΤΩΝ ΣΕΛΙΔΩΝ ΑΥΤΩΝ ΜΕ ΣΚΟΠΟ ΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΙ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ,
  ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΙ ΤΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΤΗΣ ΠΗΓΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΓΓΡΑΦΕΩΣ
  1