Δρ. Αἴας-Θεόδωρος Παπασταύρου

ΑΚΟΟΛΟΓΙΑ, ΝΕΥΡΟ-ΩΤΟΛΟΓΙΑ & ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΦΩΝΗΣ

Τηλέφωνa: 210-7218-831,697-444-2112
Πίσω

  
Το Οργανο του Κόρτι
Είνε το όργανο της ακοής, δηλαδή η εξειδικευμένη  εκείνη δομή του υμενώδους λαβυρίνθου η οποία μετατρέπει τη μηχανική ενέργεια του ήχου σε ηλεκτρική, την οποία μεταβιβάζει, μέσω ειδικών νευρικών συνάψεων, στο κοχλιακό νεύρο. Τούτο αποτελεί μέρος της 8ης εγκεφαλικής συζυγίας, η οποία συνολικώς λέγεται ακουστικό νεύρο. Εκτός του κοχλιακού περιλαμβάνει και το αιθουσαίο.

Τα ειδικά αισθητηριακά κύτταρα του οργάνου του Κόρτι είνε τα τριχωτά κύτταρα, τα οποία υποδιαιρούνται σε έσω και έξω τριχωτά κύτταρα, με διαφοροποιημένη αισθητηριακή ευαισθησία, βιολογική αντοχή και ελαφρώς διαφορετική λειτουργικότητα, τουλάχιστον ως προς την κοχλιακή κωδικοποίησι του σήματος. Μεταξύ των έσω και έξω τριχωτών κυττάρων αφορίζεται χώρος τριγωνικής διατομής, ο οποίος περιέχει την Κορτίλεμφο, υγρό υδατοειδές, συστάσεως παρομοίας με την περίλεμφο. Το όργανο αποτελείται ακόμη και από διάφορα είδη στηρικτικών κυττάρων. Το σύνολο των κυτταρικών αυτών στοιχείων δομείται επάνω στη λεγομένη βασική μεμβράνη. Η διαμήκης ταλάντωσις αυτής της μεμβράνης υπό την επίδρασι του ήχου, ονομάζεται ταξειδεύον κύμα. Η κατανομή των απομακρύνσεων από τη θέσι ηρεμίας των διαφόρων σημείων της μεμβράνης δημιουργεί την πρώτου βαθμού κωδικοποίησι του ηχητικού σήματος και την τονοτοπία. Η οροφαία μεμβράνη είνε ακύτταρος δομή, σε κατάστασι γέλης. Με τη μεμβράνη αυτή έρχονται σε επαφή οι κροσσοί των τριχωτών κυττάρων. Κατά τη μηχανική διέγερσι του οργάνου του Κόρτι υπό την επίδρασι ήχου αναπτύσσονται διατμητικές τάσεις στούς κροσσούς, οι οποίες, σε περιβάλλον τοπικώς μεταβαλλομένης συγκεντρώσεως ιόντων μαγνησίου, διαταράσσουν την ηλεκτρική ισορροπία του τριχωτού κυττάρου και γεννούν τον ηλεκτρικό παλμό, ο οποίος αντιστοιχεί στο προκλητό κοχλιακό δυναμικό. Αυτό είνε δυνατόν να ανιχνευθή με επεμβατική μέθοδο, που λέγεται κοχλιογραφία, και η οποία ποτέ δεν επεκράτησε ως κλινικοεργαστηριακή εξέτασις, για προφανείς λόγους. Αντ' αυτής χρησιμοποιείται ευρύτατα η μελέτη των δυναμικών του κοχλιακού νεύρου και όλων των επομένων νευρικών δομών του εγκεφαλικού στελέχους. Η εξέτασις αυτή είνε γνωστή ως ακουστικά προκλητά δυναμικά.

Η ταλάντωσις του οργάνου του Κόρτι δημιουργεί και ηχητικό σήμα, το οποίο συλλεγόμενο στον έξω ακουστικό πόρο, και καταλλήλως επεξεργασμένο, είνε οι λεγόμενες ωτοακουστικές εκπομπές.


Δομή & Λειτουργία του Αυτιού
 
 

Δρ. ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΠΑΠΑΣΤΑΥΡΟΥ, ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ ΩΤΩΝ-ΡΙΝΟΣ-ΛΑΡΥΓΓΟΣ

ΧΡΗΣΙ ΤΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΤΩΝ ΣΕΛΙΔΩΝ ΑΥΤΩΝ ΜΕ ΣΚΟΠΟ ΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΙ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ,
ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΙ ΤΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΤΗΣ ΠΗΓΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΓΓΡΑΦΕΩΣ