Δρ. Αἴας-Θεόδωρος Παπασταύρου


Ear᾿ΩτοNose῾ΡινοThroatΛαρυγγολογία
Χειρουργικὴ Κεφαλῆς & Τραχήλου

Τηλ.: 210-6502000, 697-444-2112  


 

Συνήθεις ἐρωτήσεις γύρω ἀπὸ τὴν καθημερινὴ πρακτικὴ
στὴν ᾿Ωτορινολαρυγγολογία

Ποιά είναι η θέσις της Ωτο-Ρινο-Λαρυγγολογίας ως προς τον συνήθως απαιτούμενο χρόνο νοσηλείας; 

Η Ωτο-Ρινο-Λαρυγγολογία είναι μία πολύμορφη και πολύπλοκη ειδικότης, που ασχολείται με παθολογικά και χειρουργικά προβλήματα της κεφαλής και του τραχήλου. Αυτά, από πλευράς βαρύτητος, εκτείνονται σε όλο το φάσμα που καλύπτει από το κρυολόγημα μέχρι τους καρκίνους. Ομως, για να είμαστε μέσα στα πράγματα, πρέπει να κατανοήσουμε ότι ο κόσμος δεν πάσχει συνήθως από όλα αυτά τα περίεργα και τρομερά νοσήματα που προκαλούν το ενδιαφέρον και την επιστημοσύνη μας, αλλά από πολύ απλούστερα, όπως οι παθήσεις των αμυγδαλών, οι ανωμαλίες του ρινικού διαφράγματος, οι αγγειοκινητικές ρινίτιδες, οι πολύποδες της μύτης, η ωτίτις, οἱ ἱγμορείτιδες και άλλα πολλά. Γίνεται αντιληπτό ότι η βαρύτης των νοσημάτων είναι συνήθως μικρή, η αναγκαία ενόχλησι των ιστών κατά τη χειρουργική επέμβασι είναι επίσης μικρή, και, συνεπώς, και η βαρύτης της χειρουργικής επεμβάσεως είναι μικρή. Ο μέσος χρόνος νοσηλείας σε ΩΡΛ κλινικές που ασχολούνται με όλο το φάσμα της ΩΡΛ παθολογίας είναι 3 με 4 ημέρες, σημαντικά μικρότερος από τις άλλες χειρουργικές ειδικότητες. 

Η Ωτο-Ρινο-Λαρυγγολογία έχει καθόλου σχέση με τα παιδιά; 

Η Ωτο-Ρινο-Λαρυγγολογία, κατά 30% ή και περισσότερο, αντιμετωπίζει καλοήθεις παιδικές παθήσεις, όπως τα κρεατάκια, οι αμυγδαλές και οι χρόνιες ωτίτιδες με υγρό. Πολύ σπανιότερα αντιμετωπίζονται πραγματικά νοσηρές και σοβαρές καταστάσεις. Στις συνήθεις περιπτώσεις υπάρχει η βεβαιότης της καλής εκβάσεως και στην χαρούμενη νότα που δίνει ένας μικρός μπόμπιρας, έστω και άτακτος, στο ιατρείο και στο χειρουργείο. 

Ποιές είναι, κατά τη γνώμη σας, οι σημαντικότερες πρόοδοι στην Ωτο-Ρινο-Λαρυγγολογία; 

Μέσα στα τελευταία 50 χρόνια η Ωτο-Ρινο-Λαρυγγολογία εγνώρισε πραγματικές επαναστάσεις, περισσότερες από μία. Μερικά από αυτά τα θέματα έχουν και μεγάλη χρηστική αξία, τόσο για τους ιατρούς, όσο και για τους ασθενείς. Η πρόοδος της τεχνολογίας είναι αυτή που έσυρε τις εξελίξεις στον τομέα μας. Η εξέλιξις των ενδοσκοπίων, ευκάμπτων και ακάμπτων, η εφαρμογή των ακτίνων LASER στη χειρουργική και η τελειοποίησις των κοχλιακών εμφυτευμάτων, είναι αυτά που εντυπωσιάζουν περισσότερο.

Δηλαδή, πώς επέδρασαν οι πρόοδοι αυτές στην καθημερινή άσκησι της Ωτο-Ρινο-Λαρυγγολογίας;

Η χρήσι των ενδοσκοπίων στη διαγνωστική των παθήσεων της μύτης, για παράδειγμα, μας έχει βοηθήσει πολύ στην κατανόησι ωρισμένων παθήσεων του αυτιού (όπως η χρονία μέση ωτίτις) και των παραρρινίων (όπως η γναθιαία κολπίτις). Επίσης απαλλάσσει τον άρρωστο από σημαντικό αριθμό ακτινογραφιών, που πλέον δεν χρειάζονται κλπ. Ως χειρουργικά εργαλεία, τα ενδοσκόπια είναι πολύτιμα, διότι μας απαλλάσσουν από την ανάγκη για εξωτερικές τομές στο πρόσωπο, στις περισσότερες περιπτώσεις των παθήσεων των παραρρινίων κόλπων. Επίσης, εμείωσαν τη βαρύτητα των επεμβάσεων και συνεπώς, και τον χρόνο νοσηλείας. Π. χ. ένας καθαρισμός των ηθμοειδών από πολύποδες χρειάζεται πλέον, αντί 3 ή 4, μόνο 1 ημέρα νοσηλείας. Επίσης άλλες εφαρμογές, όπως οι σύγχρονες χειρουργικές διαθερμίες Ραδιοσυχνοτήτων ή ακόμη τα ψαλίδια υπερήχων, έχουν μειώσει τη βαρύτητα, τις επιπλοκές και τον μετεγχειρητικό πόνο, σε πολλές επεμβάσεις.

Πώς συνέβαλαν οι πρόοδοι αυτές στην πρόληψι του καρκίνου;

Είναι προφανές ότι η ενδοσκοπία έχει συμβάλλει πολύ στην πρώιμη διάγνωσι του καρκίνου, ιδίως σε περιοχές που ήταν προηγουμένως απρόσιτες στο μάτι του κλινικοῦ γιατροῦ, όπως πχ το εσωτερικό της μύτης και τα παραρρίνια. Τα εύκαμπτα ενδοσκόπια βοηθούν επίσης σημαντικά σε διαγνωστικά δύσκολες περιπτώσεις του λάρυγγος και του οισοφάγου. Τελευταίως η συστηματική μελέτη ασθενών με τη μέθοδο της πεχαμετρίας του οισοφάγου, έδειξε τη μεγάλη σημασία της γαστρο-οισοφαγικής παλινδρομήσεως στη δημιουργία του καρκίνου του λάρυγγος, υποφάρυγγος και οισοφάγου.

Ποιές τεχνολογίες μπορούν να χρησιμοποιηθούν στην ενδορρινική χειρουργική;

Μετά την ανάπτυξι της τεχνολογίας των κοίλων, ευκάμπτων κυματαγωγών, που επέτρεψε τη χρήσι του LASER διοξειδίου του άνθρακος ενδορρινικώς, αναπτύχθηκαν οι χειρουργικές διαθερμίες ραδιοσυχνοτήτων και οι χειρουργικοί υπέρηχοι. Με αυτή την τεχνολογία, το χειρουργικό τραύμα που προκαλείται στους ιστούς είναι πράγματι ελάχιστο, αλλά και η εφαρμογή είναι πολύ εύχρηστη για τον χειρουργό. Η συμβολή της τεχνολογίας αυτής στην ανάπτυξι ελάχιστα επεμβατικής χειρουργικής είναι μεγάλη. Ακόμη, περιορίζεται και η απώλεια αίματος στο ελάχιστο. Η κογχοτομές και κογχοπλαστικές π. χ., που γίνονται για την υπερτροφία των κογχών και την αγγειοκινητική ρινίτιδα, είναι με τον συμβατικό τρόπο ιδιαίτερα αιματηρές. Με την τεχνολογία που ανεφέρθη, γίνονται σχεδόν τελείως αναίμακτα, στις περισσότερες περιπτώσεις. Επίσης, στις πρόσθιες ρινορραγίες από κιρσούς, αιμορραγικούς πολύποδες, αιμαγγειώματα κλπ γίνεται ριζική θεραπεία, αναίμακτα και ανώδυνα.

Τί άλλες εφαρμογές έχουν οι τεχνολογίες αυτές στην ΩΡΛ;

Μια πολύ συνήθης πάθησις είναι η αμυγδαλίτις. Οποιος έχει χειρουργηθή ως ενήλιξ θυμάται τον πόνο που είχε μετεγχειρητικώς. Αυτό δεν είναι πια ακριβώς έτσι. Η προτιμώμενη τεχνολογία εδώ είναι το ψαλίδι υπερήχων. Με τον τρόπο αυτόν σπανίως χρειάζονται απολινώσεις (ράμματα) διότι είναι αναίμακτος. Παλαιότερα εφαρμόσαμε την λεγομένη κρυπτόλυσι, ή σειριακή αμυγδαλεκτομή δι� ακτίνων LASER (LAST=Laser Assisted Serial Tonsillectomy). Ηταν πολύ καλή μέθοδος ως προς το αποτέλεσμα, αλλά όχι πρακτική για τον ασθενή. 

Εχει εφαρμογή το ψαλίδι υπερήχων στα παιδιά;

Σε ένα μικρό παιδάκι με υπερτροφικές αμυγδαλές, που ροχαλίζει ή δεν μπορεί να φάη καλά, είναι κρίμα να αφαιρεθούν οι αμυγδαλές, όταν μάλιστα είναι υγιείς. Για τα μικρά και πολύ μικρά παιδιά, στα οποία η διατήρησι των αμυγδαλών έχει μεγάλη σημασία, εφαρμόζεται η αναίμακτη αμυγδαλοτομή με ψαλίδι υπερήχων

Αναφέρατε το ροχαλητό στα παιδιά. Μήπως γίνεται κάτι και για τους ενήλικες;

Εδώ είναι ίσως το πιο σημαντικό. Ισως θα έχετε ακούσει την επέμβασι που λέγεται φαρυγγοπλαστική. Σπουδαία πράγματι επέμβασι, που γινόταν για να απαλλαγή ο άρρωστος από το ροχαλητό. Εχει όμως το μειονέκτημα ότι είναι μεγάλη επέμβασι. Οταν πρωτοξεκινήσαμε τις επεμβάσεις αυτές, μερικές φορές ο χειρουργημένος παρέμενε στην Εντατική διασωληνωμένος, μέχρι να υποχωρήση το μετεγχειρητικό οίδημα. Ο πόνος επίσης είναι πολύ μεγάλος. Οι άρρωστοι αυτοί έχουν συνήθως και άλλες ανατομικές ανωμαλίες, η ταυτόχρονη διόρθωσι των οποίων αυξάνει πολύ τη βαρύτητα της επεμβάσεως. Από αυτές τις επεμβάσεις βρεθήκαμε αφνικά στο άλλο άκρο, με τη λεγομένη σταδιακή φαρυγγοπλαστική με LASER (LAUP=Laser Assisted Uvulo-Pharyngoplasty), με τοπική αναισθησία και χωρίς καθόλου νοσηλεία. Ομως η πράξι έδειξε ότι η απλή αυτή επέμβασι παραβιάζει τη φυσιολογία της καταπόσεως, και γι' αυτό εγκατελείφθη. Σήμερα προσφέρομε μία τροποποίησι της κλασσικής φαρυγγοπλαστικής, που γίνεται με LASER, δεν παραβιάζει τη φυσιολογία και δεν έχει τη βαρύτητα της παλαιάς επεμβάσεως. Εδώ πρέπει να τονίσωμε κάτι πολύ σημαντικό: Οι επεμβάσεις αυτές προσφέρονται μόνο για αντιμετώπισι του ροχαλητού. Αν ο άρρωστος πάσχει από το σύνδρομο των αποφρακτικών απνοιών κατά τον ύπνο, τότε η αντιμετώπισι είναι πολύ διαφορετική. Για τον λόγο αυτόν, εμείς εφαρμόζουμε ένα πολύ αυστηρό πρωτόκολλο αξιολογήσεως των ασθενών σε συνεργασία με ειδικευμένο συνεργάτη πνευμονολόγο, ώστε σε κάθε περίπτωσι να διασφαλίζεται η καλλίτερη δυνατή επιλογή αγωγής για τον ασθενή.

Ποιά είναι η χρήσι των ακτίνων LASER στην ΩΡΛ σήμερα; 

Μετά την αρχική αναζήτησι εφαρμογών του LASER σε διάφορα πεδία, η κατάστασι σήμερα έχει κατασταλάξει σε δύο κυρίως τομείς: Στις φωνοχειρουργικές εφαρμογές και στον καρκίνο του ανωτέρου πεπτικού και του λάρυγγος. Υπάρχουν και άλλες εφαρμογές (πχ KTP LASER στην ωτοχειρουργική), των οποίων η χρήσι δεν έχει ακόμη ούτε ωριμάσει, ούτε γενικευθή. 

Στη φωνοχειρουργική τα LASER δίνουν τη δυνατότητα για πολύ λεπτές παρεμβάσεις εκεί που απαιτούνται μικροκρημνοί ή υπάρχουν υπερπλαστικά αγγεία, ώστε να μη θίγεται η εμβιομηχανική του λάρυγγος. Η χρήσι τους επιτρέπει τη γρήγορη και καλής ποιότητος φωνητική αποκατάστασι, απαραίτητη στους επαγγελματίες της φωνής (πχ τραγουδιστές).

Η εκλαϊκευμένη αναφορά σε κακοήθειες είναι καλό να αποφεύγεται, διότι εύκολα δημιουργούνται παρεξηγήσεις, λόγω των προσδοκιών του κοινού. Με την δέουσα προσοχή λοιπόν, ας πούμε τα εξής: 
Τα νεοπλάσματα κεφαλῆς καὶ τραχήλου θέτουν δύσκολα προβλήματα χειρισμού στον ωτο-ρινο-λαρυγγολόγο. Δεν είναι της ιδίας φύσεως με όσα προηγουμένως ανεφέρθησαν, και δεν πρέπει να δοθή το μήνυμα ότι ξαφνικά το πρόβλημα του καρκίνου του λάρυγγος κλπ λύθηκε ή απλοποιήθηκε. Απαιτείται μεγάλη σύνεσις, πειθαρχία, εμπιστοσύνη και αλληλο-ϋποστήριξις ιατρού και αρρώστου, για να έλθη το καλό αποτέλεσμα. Αν αυτά ισχύουν, τότε τα νέα είναι καλά. Η ενδοσκοπία διευκολύνει πολύ και τη διάγνωσι, ώστε να διαγιγνώσκεται ο καρκίνος σε πρωϊμότερα στάδια, και την μετεγχειρητική παρακολούθησι, ώστε η τυχόν υποτροπή να συλλαμβάνεται επίσης εγκαίρως. 

Οι ακτίνες LASER έχουν καλή εφαρμογή σε πολλά νεοπλάσματα του στόματος, του φάρυγγος και του λάρυγγος, κατά προτίμησιν στα πρώϊμα στάδια. Στα όψιμα στάδια μπορεί να έχουν θέσι, ως ανακουφιστική αγωγή, καθώς και σε ωρισμένα είδη υποτροπών. Με εξαίρεσι τους γλωττιδικούς καρκίνους (που είναι ευκολότεροι στην αντιμετώπισι), η σύγχρονη τάσι είναι σε γενικές γραμμές να προηγήται (όπου αυτό ενδείκνυται) συνδυασμός χημειο-ακτινοθεραπείας, ο οποίος συνήθως επιφέρει ευνοϊκή αλλαγή του σταδίου της νόσου (downstaging), και κατόπιν να γίνεται εξαίρεσις της βλάβης με LASER. Οπου χρειάζεται, μπορεί να συνεχισθή η αγωγή με χημειοθεραπεία. Οι παρενέργειες της χημειοθεραπείας επίσης αντιστρέφονται σήμερα, με την κατάλληλη βιολογική υποστήριξι του ασθενούς.

Τα σοβαρά πλεονεκτήματα των LASER στα νεοπλασματικά νοσήματα του τραχήλου είναι:

  η αποφυγή τραχειοστομίας, 
  η μεγάλη συντόμευσι της νοσηλείας, 
  η απεριόριστη δυνατότης επαναλήψεως της θεραπείας (σε αντίθεσι με τις ακτινοβολίες) κλπ.
 

ΘΕΜΑΤΑ ΩΡΛ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ (βρίσκεσθε εδῶ)
Μέση ᾿Ωτῖτις

Ρινικὸ Διάφραγμα
Δερματικοὶ ῎Ογκοι τοῦ Προσώπου

Καρκίνος Κεφαλῆς & Τραχήλου

Συγκοινωνίες καὶ Χῶρος Σταθμεύσεως
***
ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΣΕΛΙΣ
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΝ ΑΚΟΟΛΟΓΙΑΣ-ΝΕΥΡΟΩΤΟΛΟΓΙΑΣ
ΚΑΤΑΔΥΤΙΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ "MEDISUB"
ΦΩΝΙΑΤΡΙΚΗ

Επικοινωνήστε μαζί μας
 
210-6502000,  697-444-2112

Εργαστήριον ΛΑΒΥΡΙΝΘΟΣ MEDISUB-Ελλ. Ινστιτούτο Προληπτικής Καταδυτικής Ιατρικής ΦΩΝΙΑΤΡΙΚΗ Πρόγραμμα δράσεως Αττική 2000+

Δρ. ΑΙΑΣ-ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΠΑΠΑΣΤΑΥΡΟΥ, ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ ΩΤΩΝ-ΡΙΝΟΣ-ΛΑΡΥΓΓΟΣ

ΧΡΗΣΙ ΤΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΤΩΝ ΣΕΛΙΔΩΝ ΑΥΤΩΝ ΜΕ ΣΚΟΠΟ ΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΙ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ,
ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΙ ΤΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΤΗΣ ΠΗΓΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΓΓΡΑΦΕΩΣ
1