Δρ. Αἴας-Θεόδωρος Παπασταύρου
Ear᾿ΩτοNose῾ΡινοThroatΛαρυγγολογία
Χειρουργικὴ Κεφαλῆς & Τραχήλου
Δήλωσις

Οἱ ἱστοσελίδες αὐτὲς παρέχονται στὸ διαδίκτυο ὡς δωρεὰν ὑπηρεσία πληροφορήσεως, πρὸς χρῆσιν τοῦ κοινοῦ, τῶν συναδέλφων ἰατρῶν καὶ λοιπῶν ἐπαγγελματιῶν τοῦ κλάδου τῆς ὑγιείας. Οἱ παρεχόμενες πληροφορίες δὲν εἶναι, οὔτε θὰ μποροῦσε ποτὲ νὰ εἶναι, πλήρεις, καὶ σὲ μεγάλο βαθμὸ ἀπηχοῦν τὶς προσωπικές μας ἐπιστημονικὲς ἀπόψεις, μὲ τὶς ὁποῖες ἄλλοι ἔγκριτοι συνάδελφοι ἐνδεχομένως διαφωνοῦν. Ὁ διευθυντὴς τοῦ τμήματος Δρ. ΑΙΑΣ-ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΠΑΠΑΣΤΑΥΡΟΥ δηλώνει ὅτι: 
 • οἱ παρεχόμενες πληροφορίες δὲν προορίζονται γιὰ καμμία συγκεκριμένη χρῆσι, 
 • δὲν ἀναλαμβάνει εὐθύνη γιὰ τὴν ἐνδεχομένη κακή  τους χρῆσι, 
 • οἱ πληροφορίες δὲν προορίζονται γιὰ νὰ ὑποκαταστήσουν καμμία ἰατρικὴ ὑπηρεσία, ἰδιωτικὴ ἢ δημοσία, 
 • δὲν ἀποτελοῦν ἰατρικὴ συμβουλὴ ἢ γνώμη, καὶ 
 • προτρέπει τοὺς ἐπισκέπτας τῶν σελίδων μας νὰ ἐπισκέπτωνται καὶ ἄλλους συναφεῖς δικτυακοὺς τόπους, γιὰ τὴ σφαιρικότητα τῆς πληροφορήσεώς τους.
 • Κεντρικὴ Σελίς

  Ἐπικοινωνῆστε μαζί μας

  Τηλέφωνα: 210-6502-000, 697-444-2112

                                           Δρ. ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΠΑΠΑΣΤΑΥΡΟΥ, ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ ΩΤΩΝ-ΡΙΝΟΣ-ΛΑΡΥΓΓΟΣ

  ΧΡΗΣΙ ΤΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΤΩΝ ΣΕΛΙΔΩΝ ΑΥΤΩΝ ΜΕ ΣΚΟΠΟ ΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΙ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ, 
  ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΙ ΤΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΤΗΣ ΠΗΓΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΓΓΡΑΦΕΩΣ