MEDISUB
ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΔΥΤΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ
HELLENIC  INSTITUTE  FOR  PREVENTIVE  UNDERWATER MEDICINE

Tηλ. 210-7218-831, 697-444-2112

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΕΩΣ

ΚΑΤΑΔΥΤΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΟΣ

   ΩTOΡΙΝΟΛΑΡΥΓΓΟΛΟΓΙΚΕΣ ΑΝΤΕΝΔΕΙΞΕΙΣ
   Σχετικές:
   • Ιστορικό...
       –σημαντικού κρυοπαγήματος του πτερυγίου
       –Διάτρησι τυμπανικής μεμβράνης
       –Τυμπανοπλαστικής
       –Μαστοειδεκτομής
       –Ρήξεως της στρογγύλης θυρίδος
       –Κατάγματος του προσώπου
       –Ακτινοθεραπείας της κεφαλής και του τραχήλου
       –Δυσλειτουργίας της Κροταφογναθικής αρθρώσεως
   • Υποτροπιάζουσα εξωτερική ωτίτις
   • Σημαντική απόφραξι του έξω ακουστικού πόρου
   • Δυσλειτουργική Ευσταχιανή σάλπιγξ
   • Μονομερής τυμπανική μεμβράνη
   • Υποτροπιάζουσα μέση ωτίτις
   • Υποτροπιάζουσα παραρρινοκολπίτις
   • Σημαντική βαρηκοϊα
   • Παράλυσις του προσωπικού νεύρου, που δεν προήλθε από βαρότραυμα

   Απόλυτες:
   • Ιστορικό...
       –Αναβολεκτομής
       –Οσταριοπαλστικής με αλλοπλαστικά υλικά
       –Χειρουργικής του έσω ωτός (λαβυρίνθου)
       –Νόσου της αποσυμπιέσεως του έσω ωτός
   • Διάτρησι τυμπανικής μεμβράνης
   • Υπαρξι σωληνίσκου αερισμού
   • Βαροτραυματική παράλυσι προσωπικού νεύρου
   • Παθήσεις του έσω ωτός (εκτός πρεσβυακουσίας)
   • Απόφραξι του ανωτέρου αναπνευστικού (που δεν έχει διορθωθή)
   • Λαρυγγεκτομές κάθε είδους
   • Τραχειοστομία
   • Λαρυγγοκήλη

   NEΥΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΑΝΤΕΝΔΕΙΞΕΙΣ
   Σχετικές:
   • Ιστορικό...
       –Κακώσεως κεφαλής με επακόλουθα εκτός σπασμών
       –Κακώσεως εγκεφάλου ή νωτιαίου μυελού χωρίς νευρολογικό έλλειμα
       –Αερίου αρτηριακής εμβολής χωρίς νευρολογικό έλλειμα
   • Ημικρανιακές προσβολές με επηρρεασμό της κινητικότητος ή της συνειδήσεως
   • Κήλη μεσοσπονδυλίου δίσκου
   • Περιφερική νευροπάθεια
   • Νευραλγία τριδύμου νεύρου
   • Εγκεφαλική παράλυσι χωρίς σπασμούς

   Απόλυτες:
   • Ιστορικό...
       –Σπασμών (εκτός πυρετικών της παιδικής ηλικίας)
       –TI επεισόδιο or Αγγειακό εγκεφαλικό επεισόδιο
       –Κακώσεων, νοσημάτων και επεμβάσεων σπονδυλικής στήλης με νευρολογικά επακόλουθα
       –Νόσου της αποσυμπιέσεως τύπου ΙΙ, με νευρολογικό έλλειμα
   • Ανεύρυσμα ή όγκος κεντρικού νευρικού συστήματος

   ΚΑΡΔΙΑΓΓΕΙΑΚΕΣ ΑΝΤΕΝΔΕΙΞΕΙΣ
Το ελάχιστο συνιστώμενο κριτήριο αντοχής στη σωματική δραστηριότητα για δύτες είναι 13 ΜΕΤs (13 φορές το επίπεδο βασικού μεταβολισμού. Η έντονη δραστηριότης τοποθετείται στο επίπεδο 9 METs).
Σχετικές:
   • Ιστορικό...
       –Bypass ή αγγειοπλαστικής για στεφανιαία νόσο.
       –μυοκαρδιακού εμφράγματος
       –αρρυθμίας που απαιτεί φαρμακευτική αγωγή
   • Υπερτάσις
   • Βαλβιδική ανεπάρκεια
   • Ασυμπτωματική πρόπτωσις μιτροειδούς
   • Βηματοδότης που δεν είναι πιστοποιημένος για αντοχή σε 5 ΑΤΑ.

   Απόλυτες:
   • Ασύμμετρη διαφραγματική υπερτροφία και ισθμική στένωσις αορτής
   • Συμφορητική καρδιακή ανεπάρκεια

   ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΑΝΤΕΝΔΕΙΞΕΙΣ
   Σχετικές:
   • Ιστορικό...
       –Ασθματος
       –Βρογχοσπάσμου από άσκησι ή από επίδρασι ψύχους
       –Συμπαγούς, κυστικού ή σπηλαιώδους πνευμονικής βλάβης
   • Δευτεροπαθής πνευμοθώραξ....
        –Ιατρογενής
        –Τραυματικός
        –Υπερδιατατικός
   • Περιοριστική πνευμονοπάθεια

  Απόλυτες:
   • Ιστορικό αυτομάτου πνευμοθώρακος, μή χειρουργηθέντος
   • Ενεργό άσθμα, άσθμα προκαλούμενο από σωματική άσκησι, χρονία αποφρακτική πνευμονοπάθεια ή ιστορικό αυτών, με θετικές δοκιμασίες προκλήσεως βρογχοσπάσμου
   • Περιοριστική πνευμονοπάθεια με επιβάρυνσι κατά την κόπωσι

   ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΑΝΤΕΝΔΕΙΞΕΙΣ
   Σχετικές:
   • Πεπτικό έλκος
   • Φλεγμονώδεις παθήσεις του εντέρου (ν. Crohn, ελκώδης κολίτις κλπ)
   • Σύνδρομα δυσαπορροφήσεως
   • Λειτουργικές εντεροπάθειες (π. χ. ευερέθιστο έντερο)
   • Σύνδρομο ταχείας κενώσεως του στομάχου, μετά γαστρεκτομήν
   • Διαφραγματοκήλη

   Απόλυτες:
   • Πυλωρική στένωσι
   • Χρονία ή υποτροπιάζουσα απόφραξι λεπτού εντέρου
   • Εντεροδερματικά συρίγγια ποθ παροχετεύουν πλημμελώς
   • Εκκόλπωμα του οισοφάγου
   • Σοβαρή γαστρο-οισοφάγειος παλινδρόμησις
   • Αχαλασία οισοφάγου
   • Τοιχωματικές κήλες της κοιλιάς

   ΜΕΤΑΒΟΛΙΚΕΣ & ΕΝΔΟΚΡΙΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΑΝΤΕΝΔΕΙΞΕΙΣ
   Σχετικές:
   • Ενδοκρινικές υπερλειτουργίες ή ανεπάρκειες
   • Παχυσαρκία
   • Νεφρική ανεπάρκεια

   Απόλυτες:
   • Διαβητικοί σε ινσουλινοθεραπεία ή σε αντιδιαβητικά δισκία

   ΚΥΗΣΙ
   Απόλυτες:
   Αέρια μικροέμβολα που σχηματίζονται στα φλεβικά τριχοειδή κατά την αποσυμπίεσι, μπορεί να προκαλέσουν ανωμαλίες στη διάπλασι του εμβρύου. Η κατάδυσι αντενδείκνυται απολύτως σε όλα τα στάδια της κυήσεως.

   ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΕΣ ΑΝΤΕΝΔΕΙΞΕΙΣ
   Σχετικές:
   • Στίγμα δρεπανώσεως
   • Οξεία αναιμία

   Απόλυτες:
   • Δρεπανοκυτταρική αναιμία
   • Πολυκυτταραιμία
   • Λευχαιμία

   ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΕΣ ΑΝΤΕΝΔΕΙΞΕΙΣ
   Σχετικές:
   • Χρονία οσφυαλγία
   • Ακρωτηριασμός
   • Σκολίωσι που περιορίζει την αναπνοή
   • Ασηπτος οστεονέκρωσις

   ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΕΣ ΑΝΤΕΝΔΕΙΞΕΙΣ
   Σχετικές:
   • Ιστορικό...
       –χρήσεως ναρκωτικών και αλκοολισμού
       –Ψυχωσικών επεισοδίων
   • Νοητικής καθυστερήσεως

   Απόλυτες:
   • Ιστορικό διαταραχών με πανικό
   • Μή προσήκοντα κίνητρα για καταδυτική εκπαίδευσι
   • Κλειστοφοβία κλπ φοβίες
   • Ενεργός ψυχωσική συνδρομή ή λήψις ψυχοτρόπων φαρμάκων
   • Χρησις ναρκωτικών ή αλκοολισμός
 
 


ΚΑΤΑΔΥΤΙΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ "MEDISUB" (βρίσκεσθε εδώ)
 

ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑ

Εὐσταχιανὴ Σάλπιγγα

Βαρηκοϊα & Κατάδυσι
Ιλιγγος & Κατάδυσι
Πνευμονικό Βαρότραυμα
Πότε απαγορεύεται η κατάδυσι

MEDISUB: Εισαγωγή στην πρόληψι

 ***
ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΣΕΛΙΣ

Συγκοινωνίες και Χώρος Σταθμεύσεως

***
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΝ "ΛΑΒΥΡΙΝΘΟΣ"
ΦΩΝΙΑΤΡΙΚΗ
ΘΕΜΑΤΑ ΩΡΛ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ

Ρινίτιδες


 

Επικοινωνήστε μαζί μας 
 

Δρ. ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΠΑΠΑΣΤΑΥΡΟΥ, ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ ΩΤΩΝ-ΡΙΝΟΣ-ΛΑΡΥΓΓΟΣ
 
ΧΡΗΣΙ ΤΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΤΩΝ ΣΕΛΙΔΩΝ ΑΥΤΩΝ ΜΕ ΣΚΟΠΟ ΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΙ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ, 
ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΙ ΤΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΤΗΣ ΠΗΓΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΓΓΡΑΦΕΩΣ

 

DIVESAFEDIVESAFEDIVESAFEDIVESAFEDIVESAFEDIVESAFEDIVESAFEDIVESAFEDIVESA