ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΦΩΝΗΣ
Δρ. Αἴας-Θεόδωρος Παπασταύρου
ΑΚΟΟΛΟΓΙΑ, ΝΕΥΡΟ-ΩΤΟΛΟΓΙΑ & ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΦΩΝΗΣ

Τηλέφωνον: 210-6502-000, 697-444-2112


 
ΕΙΚΟΝΕΣ ΛΑΡΥΓΓΙΚΗΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ ΜΕ ΔΥΣΦΩΝΙΑ
ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΗ ΣΥΓΚΛΕΙΣΙΣ ΓΛΩΤΤΙΔΟΣ
ΦΩΝΑΣΘΕΝΕΙΑ
ΟΖΙΔΙΑ 
Ὁμαλὴ σύκλεισις τῶν φωνητικῶν χειλέων σὲ όλο τὸ μῆκος τῆς γλωττίδος.
Δὲν προκαλεῖται δυσφωνία.
Κυρτὰ φωνητικὰ χείλη.
Ὁ ἀέρας τῆς ἐκπνοῆς σπαταλιέται.
Μικρὴ παραγωγὴ φωνητικοῦ ἔργου

Διάχυτη ἐρυθρότης καὶ πάχυνσις τοῦ μεσαρυταινοειδοῦς διαστήματος.
Γαστρο-οισοφαγικὴ Παλινδρόμησις
Παράλυσις κάτω λαρυγγικοῦ Παράλυσις ἄνω καὶ κάτω λαρυγγικοῦ Συγγενὴς Γλωττιδικὴ Μεμβράνη
ΠΑΡΑΛΥΣΙΣ ΑΡΙΣΤΕΡΑΣ Φ. Χ.
ΠΑΡΑΛΥΣΙΣ ΑΡΙΣΤΕΡΑΣ Φ. Χ. ΣΥΓΓΕΝΗΣ ΓΛΩΤΤΙΔΙΚΗ ΜΕΜΒΡΑΝΗ
Παράλυσις κάτω λαρυγγικοῦ.
Ἡ ἄλλη χορδὴ προσπαθεῖ νὰ κλείσῃ τὴ γλωττίδα κατὰ τὴ φώνησι, σχεδὸν ἐπιτυχῶς.
Παράλυσις κάτω καὶ ἄνω λαρυγγικοῦ.
Ἡ ἄλλη χορδὴ ἐδῶ δὲν ἐπιτυγχάνει σύγκλεισι, διότι οἱ χορδὲς δὲν τείνονται κατὰ τὴν φώνησι ἀπὸ τὸν κρικοθυρεοειδή μῦ.
Παχεία μεμβράνη ἑνώνει τὶς χορδές.
Ἐλεύθερη παραμένει ἡ ἀναπνευστικὴ μοίρα τῆς γλωττίδος.
Διακρίνεται παλινδρομικὴ λαρυγγῖτιςΤὰ ΝΑΙ & τὰ ΟΧΙ
Δομὴ & Φυσιολογία τοῦ Λάρυγγος
Ἐπαγγελματικές Δυσφωνίες
Λειτουργικὲς Δυσφωνίες
Λογοθεραπεία
Παλινδρομικὴ Λαρυγγῖτις
Ἐργαστήριο "ΛΑΒΥΡΙΘΟΣ"


Ἐπικοινωνῆστε μαζί μας

Τηλέφωνα: 210-6502000, 697-444-2112

Δρ. ΑΙΑΣ-ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΠΑΠΑΣΤΑΥΡΟΥ, ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ ΩΤΩΝ-ΡΙΝΟΣ-ΛΑΡΥΓΓΟΣ
ΧΡΗΣΙ ΤΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΤΩΝ ΣΕΛΙΔΩΝ ΑΥΤΩΝ ΜΕ ΣΚΟΠΟ ΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΙ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ,
ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΙ ΤΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΤΗΣ ΠΗΓΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΓΓΡΑΦΕΩΣ