ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΦΩΝΗΣ
Λογοδιάγνωσις 
Διάγνωσις και αποκατάστασις προβλημάτων
Λόγου, Ομιλίας και Φωνής

Δουκίσης Πλακεντίας 18, Αθήναι 115 26,          Τηλέφωνα:210-6929-630, 697-444-2103

ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑ
Επιμέλεια Σωτηρίας Δόντη, MSc,
Λογοθεραπευτρίας 
Λογοθεραπεία είνε η επιστήμη που ασχολείται με τη μελέτη των προβλημάτων του λόγου, της ομιλίας και της φωνής.

Η Λογοθεραπεία ανήκει στις επιστήμες της υγιείας αλλά και στις ευρύτερες επιστήμες της συμπεριφοράς. Αναπτύσσεται προφανώς σε κοινωνίες που θεωρούν τη λειτουργία του λόγου ως βασική, δηλαδή είνε πολιτιστικώς και υγιειονομικώς προηγμένες, και διαθέτουν πόρους για την μελέτη και αντιμετώπισι τέτοιων προβλημάτων.

Ο ειδικός επιστήμων που ασκεί τη Λογοθεραπεία ονομάζεται "Παθολόγος Λόγου & Ομιλίας" ή απλώς "Λογοθεραπευτής", δίνοντας περισσότερη έμφασι στις πολλές και διάφορες θεραπευτικές εφαρμογές που υπάρχουν διαθέσιμες σήμερα.

Τα πιο συνηθισμένα προβλήματα που αντιμετωπίζει η Λογοθεραπεία μπορούν να ταξινομηθούν στις εξής κατηγορίες:

Δυσφωνία

Φωνή είνε ο άναρθρος ήχος που παράγεται από τον λάρυγγα. Πολύ συχνά γίνεται σύγχυσι της φωνής με την ομιλία, διότι η ομιλία έχει ως βάσι τη φωνή, αλλά αφού η τελευταία διαμορφωθή από τα όργανα της αρθρώσεως. Τα χαρακτηριστικά της φωνής είνε η έντασι, η συχνότητα (εννοείται η βασική συχνότητα), το χρώμα ή ηχόχρωμα (το συγκεκριμένο μείγμα αρμονικών σε κάθε περίπτωσι) και η ποιότητα (πολυεπίπεδο χαρακτηριστικό του ατόμου, του φύλου, της ηλικίας).

Οι δυσφωνίες είνε διαταραχές των χαρακτηριστικών της φωνής, τις οποίες συνολικά αποκαλούμε βραχνάδα ή βράγχος φωνής. Η συμβολή της Λογοθεραπείας εν προκειμένω είνε να εγκαταστήση εργονομικές φωνητικές συνήθειες, δηλαδή να ρυθμίση καταλλήλως την συνήθη έντασι (δυνατή-σιγανή φωνή), τον βασικό τόνο (βαρειά-λεπτή φωνή), την αναπνευστική υποστήριξι της φωνής και τον μυϊκό τόνο μη φωνητικών μυών, οι οποίοι όμως κινητοποιούνται από κακή συνήθεια και με βλαπτικό τρόπο κατά την φώνησι.

Καθυστέρησι του Λόγου

Καθυστερημένη ανάπτυξι του Λόγου επισημαίνεται όταν ένα παιδί δεν ακολουθεί περίπου τον μέσο όρο των άλλων παιδιών στην ανάπτυξι του Λόγου. Για την κατάκτησι των διαφόρων επιπέδων δίδονται χρονικές "προθεσμίες", π. χ. στην ηλικία των 12-18 μηνών το παιδί πρέπει να έχη αρθρώσει τις πρώτες του λέξεις, στην ηλικία των 2-2,5 ετών πρέπει να χρησιμοποιή προτάσεις 2-3 λέξεων και να κατανοή απλές εντολές, κλπ.
Σε περίπτωσι καθυστερήσεως της ομιλίας πρέπει απαραιτήτως να εξετασθή η ακοή του παιδιού και η γενικότερη αναπτυξή του, διότι πολλές φορές η καθυστέρηση οφείλεται σε βαρηκοΐα, ή είναι δευτερογενές σύμπτωμα κάποιας άλλης παθολογίας. Τίς περισσότερες φορές όμως, η καθυστέρηση του λόγου είναι πρωτογενής διαταραχή, δηλαδή ένα παιδί αναπτύσσεται κανονικά σε όλα τα επίπεδα, εκτός απο το λόγο και η καθυστέρηση δέν οφείλεται σε κάποια παθολογία. Αν η διάγνωσι της βαρηκοϊας δεν γίνη εγκαίρως, υπάρχει σοβαρός κίνδυνος να εγκατασταθή αλαλία.
 

Τραυλισμός

Είνε πρόβλημα ροής του προφορικού λόγου και αφορά παιδιά και ενήλικες. Χαρακτηρίζεται από "κολλήματα" στον αρχικό φθόγγο της λέξεως, ή ακόμη και σε πολλαπλή επανάληψι της λέξεως. Συνοδεύεται συχνά από μορφασμούς του προσώπου και διαταραχές της ομιλίας που αφορούν στην ταχύτητα, τον ρυθμό και την αναπνοή.

Διαταραχές της ομιλίας

Αρθρωσις λέγεται η λειτουργία της διαμορφώσεως της φωνής σε ωργανωμένα φωνητικά σύνολα, συλλαβές δηλαδή και λέξεις. Η άρθρωσι είνε πολύπλοκη λειτουργία, στην οποία συμβάλλουν η γλώσσα, η μαλθακή υπερώα, τα χείλη, τα δόντια κλπ. Στίς διαταραχές αυτές ανήκουν οι φωνολογικές διαταραχές κατά τις οποίες ένα παιδί δεν αρθρώνει σωστά τους φθόγγους της γλώσσας του, ανάλογα με την ηλικία του. Επίσης, η δυσαρθρία, η οποία είναι η παθολογική άρθρωσι που οφείλεται σε παθολογικά αίτια, όπως η εγκεφαλική παράλυση, εγκεφαλικά επεισόδεια και χρόνιες παθήσεις όπως Σκλήρυνση κατα πλάκας και Πάρκινσον.

Αφασία των ενηλίκων

Είνε  η απώλεια της παραγωγής ή/και αντιλήψεως του προφορικού ή/και γραπτού λόγου και ομιλίας. Οφείλεται σε εγκεφαλικές διαταραχές που εντοπίζονται στο επικρατούν εγκεφαλικό ημισφαίριο (συνήθως το αριστερό). Οι λειτουργίες που βλάπτονται είνε μερικές ή όλες οι ακόλουθες: Προφορική/γραπτή έκφρασι, αρθρωσι, κατανόησι του λόγου, γραφή, ανάγνωσι, μνήμη του λόγου κλπ. Αυτές οι δυσκολίες έχουν ως αποτέλεσμα ανεπαρκή επικοινωνία, η οποία γίνεται ενίοτε με λέξεις μεμονωμένες ή μικρές προτάσεις. Συχνά παρατηρείται σύγχυσι στην οργάνωσι του λόγου καθώς και στην ταχύτητα με την οποία παράγεται η λέξι ή η πρότασι. Επίσης, συχνά η αφασία συνοδεύεται και από απραξία. Επειδή οι αφασικοί ασθενείς καταλαβαίνουν την κατάστασί τους, υποφέρουν συναισθηματικά και αισθάνονται αναξιότητα, απογοήτευσι, ευαισθησία και συναισθηματική αστάθεια.
 

Εργαστήριον ΛΑΒΥΡΙΝΘΟΣ MEDISUB-Ελλ. Ινστιτούτο Προληπτικής Καταδυτικής Ιατρικής ΦΩΝΙΑΤΡΙΚΗ ASHA: American Speech-Language-Hearing Association

Κεντρική Σελίς
  O λάρυγγας και η λειτουργία του


 Σωτηρία Δόντη, MSc

                 Δρ. Αίας-Θεόδωρος Παπασταύρου                                       Δρ. ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΠΑΠΑΣΤΑΥΡΟΥ, ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ ΩΤΩΝ, ΡΙΝΟΣ, ΛΑΡΥΓΓΟΣ
                                                          ΣΩΤΗΡΙΑ ΔΟΝΤΗ, MSc,ΠΑΘΟΛΟΓΟΣ ΤΟΥ ΛΟΓΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΟΜΙΛΙΑΣ