ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΦΩΝΗΣ
Δρ. Αἴας-Θεόδωρος Παπασταύρου
ΑΚΟΟΛΟΓΙΑ, ΝΕΥΡΟ-ΩΤΟΛΟΓΙΑ & ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΦΩΝΗΣ

Τηλέφωνον: 210-7218-831, 697-444-2112

ΕΜΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΙ

῾Ο ὅρος εμβιο-μηχανική προσέγγισι αντιστοιχεί στον ξενικό όρο bio-mechanics, ο οποίος μεταγλωττίζεται έτσι προς αποφυγήν της συγχύσεως με τον όρο «βιομηχανική», αφού ο όρος αυτός έχει άλλη σημασία στην καθομιλουμένη.

Αναλυτικότερα, σημαίνει τη μελέτη των μηχανικών ιδιοτήτων και φαινομένων των βιολογικών συστημάτων. Ειδικώς για τη φώνησι, μελετάται η θέσι και η παλμική κίνησι των φωνητικών χορδών κατά την φώνησι, η θέσι των υπεργλωττιδικών μορίων, και πώς αυτά επηρεάζουν τους χαρακτήρες του παραγομένου ήχου, δηλαδή τον πλούτο των αρμονικών και την ποσότητα και κατανομή του θορύβου (βράγχους). Η μεθοδολογία, την οποία χρησιμοποιούμε, περιλαμβάνει ανάλυσι και στατιστική επεξεργασία των εικόνων του λάρυγγος κατά την φώνησι, οι οποίες λαμβάνονται βιντεο-ενδοσκοπικώς, καθώς επίσης και οπτικοποίησι και μαθηματική ανάλυσι δειγμάτων φωνής κατά Φουρριέ.
 
 
 Εργαστήριον ΛΑΒΥΡΙΝΘΟΣ MEDISUB-Ελληνικό Ινστιτούτο Προληπτικής Καταδυτικής Ιατρικής ΦΩΝΙΑΤΡΙΚΗ ASHA: American Speech-Language-Hearing Association
Τα ΝΑΙ & τα ΟΧΙ
Δομή & Φυσιολογία του Λάρυγγος
Επαγγελματικές Δυσφωνίες
Λειτουργικές Δυσφωνίες
Λογοθεραπεία
Εργαστήριο "ΛΑΒΥΡΙΘΟΣ"

Κεντρική Σελίς

Επικοινωνήστε μαζί μας

Δρ. Αίας-Θεόδωρος Παπασταύρου
Σωτηρία Δόντη, MSc

Δρ. ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΠΑΠΑΣΤΑΥΡΟΥ, ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ ΩΤΩΝ, ΡΙΝΟΣ, ΛΑΡΥΓΓΟΣ
                ΣΩΤΗΡΙΑ ΔΟΝΤΗ, MSc,ΠΑΘΟΛΟΓΟΣ ΤΟΥ ΛΟΓΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΟΜΙΛΙΑΣ

setstats1