Εικονικό Ακοολογικό Κέντρο
 
 
 
 
 


MEDISUB


Δρ. Αἴας-Θεόδωρος Παπασταύρου

ΑΚΟΟΛΟΓΙΑ, ΝΕΥΡΟ-ΩΤΟΛΟΓΙΑ & ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΦΩΝΗΣ

Τηλέφωνa: 210-7218-831,697-444-2112


Εμβοές των Ωτων

Συνήθεις ερωτήσεις και οι απαντήσεις τους

Μερικές φορές σφυρίζει τ' αυτί μου. Τί είνε αυτό; Πρέπει ν' ανησυχώ;

Τα σφυρίγματα και βουϊτά των αυτιών είνε πολύ συνηθισμένα φαινόμενα. Συνήθως εφανίζονται σποραδικώς και δεν έχουν παθολογικό χαρακτήρα. Οταν όμως εμφανίζωνται πιο συστηματικά και ωργανωμένα, τότε καί ενόχλησι προκαλούν, καί χρειάζονται διερεύνησι. Ο χαρακτήρας τους (το είδος του ήχου δηλαδή) μπορεί να είναι σταθερός ή/και μεταβλητός. Επίσης, οι εμβοές (όπως είνε το κανονικό τους όνομα) μπορεί να είναι είτε αμφοτερόπλευρες, είτε μονόπλευρες. Οι μονόπλευρες εμβοές έχουν τη μεγαλύτερη παθολογική σημασία από όλες τις άλλες, και πρέπει να υποβάλλωνται σε εξωνυχιστική διερεύνησι. 

Το βουϊτό που έχω στ' αυτιά μου, το ακούνε οι άλλοι;

Συνήθως όχι. Υπάρχει όμως ένα είδος εμβοής, που λέγεται αντικειμενική εμβοή, ακριβώς διότι μπορεί να την αντιληφθή ο εξωτερικός αντικειμενικός παρατηρητής. Αυτός ο τύπος εμβοής οφείλεται είτε σε θόρυβο προερχόμενο από στροβιλισμό του αίματος στα αγγεία γύρω από το όργανο της ακοής, είτε σε θόρυβο προερχόμενο από μυϊκό σπασμό επίσης στη γειτονία του αυτιού. 

Τί προκαλεί τις εμβοές;

Οι εμβοές είνε ήχοι παράσιτοι, οι οποίοι αναμιγνύονται με τους κανονικούς εξωτερικούς ήχους, καθώς αυτοί υφίστανται την επεξεργασία των διαφόρων δομών του αυτιού, από τη στιγμή που μπαίνουν στον έξω ακουστικό πόρο, μέχρι που θα γίνουν αντιληπτικό, ψυχικό γεγονός. Σε όλες τις φάσεις της πολύπλοκης αυτής επεξεργασίας είνε δυνατόν να παρεισφρύση ο παράσιτος ήχος. Τα πιο συνηθισμένα όμως ευπαθή σημεία της διαδικασίας είνε ό κοχλίας ( το κυρίως όργανο της ακοής) και το ακουστικό νεύρο. Ο χαλασμένος κοχλίας παράγει θόρυβο, όπως ακριβώς και κάθε χαλασμένος μεταλλάκτης ενεργείας (τρανζίστορ, ηλεκτρονική λυχνία κλπ), ενώ το νεύρο, όπως περίπου ένα χαλασμένο καλώδιο. Στη νεαρή ηλικία, το κυριότερο αίτιο εμβοών είνε η μεγάλη έκθεσι σε θόρυβο, ενώ στους ηλικιωμένους είνε η πρεσβυακουσία.

inner ear anatomy

Αλλα αίτια εμβοών είνε τα βύσματα των ώτων, η ωτοσκλήρυνσι, αγγειακά και κυκλοφορικά προβλήματα, όγκοι, ενδοκρινικά προβλήματα, λήψις διαφόρων φαρμάκων (ασπιρίνης, κινίνης, ψυχοφαρμάκων κλπ).

Τί σημασία έχει η ακριβής διάγνωσι της αιτίας των εμβοών;

Εχει μεγάλη σημασία, διότι κάποια από τα αίτια είνε θεραπεύσιμα, κάποια άλλα χρειάζονται γενικότερη αντιμετώπισι, ενώ κάποια ακόμη είνε επικίνδυνα.

Πώς θεραπεύονται οι εμβοές;

Αναλόγως του αιτίου. Αν οφείλωνται σε κάποια από τις βαρηκοϊες αγωγιμότητος, τότε η αντιμετώπισι της βαρηκοϊας συνεπάγεται και αντιμετώπισι της εμβοής. Η διόρθωσις επίσης των μεταβολικών διαταραχών συνεπάγεται συνήθως και την αντιμετώπισι της εμβοής, ιδίως αν γίνη εγκαίρως, πριν μονιμοποιηθούν βλάβες στον κοχλία. Το ίδιο συμβαίνει με τα φάρμακα και τις ουσίες που κάνουν εμβοές. Από τα κοχλιακά αίτια εμβοών, ο ύδρωψ και η ωτοσκλήρυνσι είνε αυτά που έχουν σχετικώς καλή θεραπευτική ανταπόκρισι. Τα νευρικά αίτια είνε πολύ επίμονα.

Αν το βουϊτό μου επιμένη, πώς θα μπορούσα να βοηθηθώ;

  • Με ασκήσεις χαλαρώσεως και αυτοσυγκεντρώσεως. Η βελτίωσι του πνευματικού ελέγχου επάνω στις σωματικές λειτουργίες μπορεί πολλές φορές να έχη θεαματικά αποτελέσματα.
  • Με προσφορά εξωτερικού θορύβου στο αυτί. Η τεχνική αυτή λέγεται εκκώφανσις (masking). Είνε γνωστό ότι οι εμβοές είνε πιο ενοχλητικές στο ήσυχο περιβάλλον. Επίσης, ότι ενώ η εμβοή εμποδίζει τον ύπνο, ένα ηχογόνο σώμα (π. χ. ραδιόφωνο σε χαμηλή έντασι), δεν τον εμποδίζει. και δεν αφίνει και την εμβοή να ακούγεται. Υπάρχουν στο εμπόριο συσκευές παραγωγής λευκού θορύβου, που μπορεί να φανούν χρήσιμες. Η πιο κοινή τέτοια συσκευή είνε το ραδιόφωνο FM, όταν συντονίζεται ανάμεσα από σταθμούς (παράγει ένα συνεχές φύσημα φφφφφ...). Υπάρχουν επίσης στα ειδικά καταστήματα εκκωφαντές στενής δέσμης θορύβου, οι οποίοι επιλέγονται με τη βοήθεια του ωτορινολαρυγγολόγου, αφού προσδιορισθή η περιοχή συχνοτήτων της εμβοής και η έντασί της. Είνε πολύ ενδιαφέρον ότι σε πολλές περιπτώσεις η εφαρμογή εκκωφαντών στενής δέσμης εξαλείφει την εμβοή για μικρό ή μεγαλύτερο χρονικό διάστημα, έτσι ώστε να μή χρειάζεται συνεχής χρήσι του εκκωφαντού.
  • Τα ακουστικά βαρηκοϊας. Αν συνυπάρχη αξιόλογη βαρηκοϊα, τέτοια που να χρειάζεται ακουστικό, τότε η εφαρμογή του ακουστικού βοηθεί πολύ στην ανοχή της εμβοής. ΠΡΟΣΟΧΗ! Σε περιβάλλον με υψηλή στάθμη εξωτερικού θορύβου, η χρήσι ακουστικού μπορεί να χειροτερέψη την εμβοή. Ασφαλή είνε τα ακουστικά με ενσωματωμένη λειτουργία PC ή AGC.
  • Συνδυασμός ακουστικού βαρηκοϊας με εκκωφαντή.

1

ΝΕΥΡΟ-ΩΤΟΛΟΓΙΑ (βρίσκεσθε εδώ)
Μέση ᾿Ωτῖτις
Θόρυβος
Ιλιγγος
Βουϊτὰ (᾿Εμβοές)
᾿Ακουστικὰ Βαρηκοΐας

Συγκοινωνίες καὶ Χῶρος Σταθμεύσεως
***
ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΣΕΛΙΣ
ΚΑΤΑΔΥΤΙΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ "MEDISUB"
ΦΩΝΙΑΤΡΙΚΗ

᾿Επικοινωνῆστε μαζί μας
 


210-7218831,  210-6502000,  697-444-2112

Εργαστήριον ΛΑΒΥΡΙΝΘΟΣ MEDISUB-Ελλ. Ινστιτούτο Προληπτικής Καταδυτικής Ιατρικής ΦΩΝΙΑΤΡΙΚΗ ΙΑΣΩ General
Δρ. ΑΙΑΣ-ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΠΑΠΑΣΤΑΥΡΟΥ, ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ ΩΤΩΝ-ΡΙΝΟΣ-ΛΑΡΥΓΓΟΣ

ΧΡΗΣΙ ΤΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΤΩΝ ΣΕΛΙΔΩΝ ΑΥΤΩΝ ΜΕ ΣΚΟΠΟ ΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΙ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ,
ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΙ ΤΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΤΗΣ ΠΗΓΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΓΓΡΑΦΕΩΣ
1