Δρ. Αἴας-Θεόδωρος Παπασταύρου
Ear᾿ΩτοNose῾ΡινοThroatΛαρυγγολογία
Χειρουργικὴ Κεφαλῆς & Τραχήλου


210-6502000,  697-444-2112, 210-7218831

῾Ο ἰατρός δέχεται, πάντοτε κατόπιν συνεννοήσεως, στὸ Νοσοκομεῖο

"ΙΑΣΩ GENERAL".

ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 264, ΧΟΛΑΡΓΟΣ 

ΤΩΡΑ ΚΑΙ ΣΤΟ

"MEDITERRANEO"

ΗΛΕΙΑΣ 8-12, ΓΛΥΦΑΔΑ

Οἱ συνεργάται μου καὶ ἐγὼ φροντίζουμε διαρκῶς γιὰ τὴν καλλίτερη, ταχύτερη καὶ πληρέστερη ἐξυπηρέτησι τῶν ἀσθενῶν μας. Αὐτὸ σημαίνει ὅτι συνήθως εἶνε δυνατὸν νὰ πραγματοποιοῦνται καὶ ὅ,τι συμπληρωματικὲς ἐξετάσεις τυχὸν χρειασθοῦν, χωρὶς περιττὲς μετακινήσεις τοῦ ἀσθενοῦς.

Χειρουργοῦμε στὰ Νοσοκομεῖα "ΙΑΣΩ GENERAL",
"MEDITERRANEO"καὶ "ΙΑΣΩ ΠΑΙΔΩΝ".

Τὰ νοσοκομεῖα αὐτὰ πληροῦν τὶς ὑψηλὲς ἀπαιτήσεις μας γιὰ ἀσφάλεια καὶ ἄνεσι τῶν ἀσθενῶν μας.

Γιὰ νὰ μᾶς ἐπισκεφθῆτε χωρὶς νὰ ταλαιπωρηθῆτε (πολύ), συμβουλευθῆτε πρῶτα τὸν παρακάτω πίνακα δημοσίων μέσων μεταφορᾶς.

ΓΙΑ ΤΟ ΙΑΣΩ GENERAL:

Γραμμὴ Μετρό Νο 3: Αἰγάλεω-Δουκίσσης Πλακεντίας-᾿Αεροδρόμιο.
Στάσις "ΧΟΛΑΡΓΟΣ"

Τὸ νοσοκομεῖο άπέχει 200 μέτρα ἀπὸ τὸν σταθμό.

Ἂν προτιμήσετε ταξί, προσέξτε μὴν πᾶτε στὸ Μαιευτήριο "ΙΑΣΩ", στὸ Μαροῦσι,

ἐκτὸς ἂν πρόκειται νὰ συναντηθοῦμε στὸ "ΙΑΣΩ ΠΑΙΔΩΝ"

ΓΙΑ ΤΟ MEDITERRANEO:

Δεῖτε λεπτομερεῖς ὁδηγίες ἐδῶ

Ἀπαραιτήτως προσυνεννόησι


210-7218831, 210-6502-000, 697-444-2112

ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ (βρίσκεσθε ἐδῶ)
Κεντρικὴ Σελίς
Δήλωσις
  ***
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΝ "ΛΑΒΥΡΙΝΘΟΣ"
ΚΑΤΑΔΥΤΙΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ "MEDISUB"
ΦΩΝΙΑΤΡΙΚΗ
ΘΕΜΑΤΑ ΩΡΛ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ

᾿Επικοινωνῆστε μαζί μας
 


Αὐτὲς οἱ ἱστοσελίδες εἶναι ἀφιερωμένες
στὸν ᾿Ασκληπιό, τὴν Υγιεία καὶ τοὺς ᾿Ασκληπιάδες.

Εργαστήριον ΛΑΒΥΡΙΝΘΟΣ MEDISUB-Ελλ. Ινστιτούτο Προληπτικής Καταδυτικής Ιατρικής ΦΩΝΙΑΤΡΙΚΗ